Protocol Gelpenberg

28-5-2020

Protocol Drentse Golfclub De Gelpenberg

In aanvulling op het landelijk golfprotocol gelden er op Drentse Golfclub De Gelpenberg de volgende specifieke regels bij heropening van de golfbaan.

Het landelijk golfprotocol kent de volgende drie fasen, het bestuur van DGC De Gelpenberg heeft bij deze fasen de volgende richtlijnen vastgelegd.
Alle onderstaande bepalingen hebben betrekking op zowel de 18-holes champions course als de Solviteers Par-3-baan.

Volledigheidshalve merken wij op dat dit een dynamisch document is dat ten alle tijden kan worden aangepast als de omstandigheden en regelgeving daar om vragen.

Vanaf 1 juni

 • Gasten kunnen weer de gehele dag starttijden reserveren van 8.00 uur tot 2 of 4 uur voor zonsondergang
 • Boeken kan weer 10 dagen in het voren i.p.v. 7
 • Maximering van het aantal starttijden per lid per week vervalt

Fase 3: datum nader te bepalen

Reguliere opening, hervatting wedstrijdkalender en reguliere wekelijkse activiteiten. Het bestuur zal tijdig in overleg treden met de betreffende commissievoorzitters hierover.

Protocol golfsport Drentse Golfclub De Gelpenberg

Uitgangspunten
Onderstaande uitgangspunten zijn de basis voor Social distancing binnen DGC De Gelpenberg

 • Naleven van de 1,5 meter maatregel
 • Veilige omgeving voor alle medewerkers, pro’s, leden en gasten
 • Er is nimmer sprake van rechtstreeks fysiek contact tussen leden, pro’s en medewerkers
 • Aanvullende hygiënemaatregelen

Acties voor DGC De Gelpenberg

 • Alleen golf na reservering vooraf
  Het reserveren van starttijden is verplicht voordat u weer kunt golfen. Hiervoor maakt DGC De Gelpenberg onveranderd gebruik van TeeTime van E-Golf4U. U kunt vanaf 1 juni weer 10 dagen van te voren boeken.

 • Flights en interval
  De baan is open vanaf 8.00 uur tot zonsondergang. Om het aantal golfers te faseren mogen er per starttijd maximaal drie (na 13.00 uur 4) spelers in een flight. Achter een 4-bal plaatsen wij een extra starttijd voor meer ruimte. Daarnaast is de interval tussen de starttijden 8 minuten.  Hiermee zal de toestroom beheersbaar blijven zijn extra maatregelen ten aanzien van parkeren niet noodzakelijk.

 • Voor iedere flight, geboekt door leden of gasten, geldt dat alle namen van alle spelers vermeld dienen te worden. Reserveringen met “Piet Onbekend” worden niet geaccepteerd en door het secretariaat verwijderd. Alleen het secretariaat kan reserveringen doen op één verzamelnaam.
  Er vindt controle plaats.
 • In de maand juni hebben wij een starter op hole 1 van 8.30 uur tot 16.00 uur

Introductiespelers geeft u telefonisch of per mail door aan het secretariaat.

Aanmelden op de zuil in het clubhuis is tot nader order niet van toepassing, de computers en beeldschermen in de hal staan uit.

 • Baanbezetting
  De commissies pakken hun werkzaamheden langzaam weer op. Iedere commissie is druk doende met het maken van een protocol (senioren, dames, herenmiddag en herenavond, clubavond en Solviteers Par-3 baan commissie) De commissie zal u op de hoogte brengen zodra ze weer gaan starten.
 • Plaatselijke regels
  Er zijn plaatselijke regels van toepassing, hierdoor is de baan (tenzij anders aangegeven) qualifying. Deze plaatselijke regels worden op de eerste tee verstrekt, op de website geplaatst en op het bord bij de ingang vermeld.
 • Wasplaats
  De pas vernieuwde was- en afspuitplaats mag gebruikt worden met inachtneming van de geldende hygiënemaatregelen, de middelen hiervoor worden door de club verstrekt .
 • Doorloopsnelheid
  Wij verwachten van u dat u zich strikt houdt aan de doorlooptijd 2 uur per 9 holes en dus 4 uur per 18 holes.
  Wij stimuleren het lopen in een 3-ball (na 13.00 uur 4-ball) boven een 2-ball om zo veel mogelijk spelers in de gelegenheid te stellen om een starttijd te boeken.
  Single players dienen aan te sluiten in de rij en spelen bij voorkeur na 14.00 uur in verband met de drukte en het daaraan gekoppelde speeltempo in de baan op primetime.
  Doorlaten is wel toegestaan mits daarbij de 1,5 meter afstand tot andere spelers in acht wordt genomen.

Clubhuis: ruimten open/dicht
Vanaf maandag 1 juni is het clubhuis weer open. Er mogen maximaal 30 personen in het clubhuis. Het terras is vanaf maandag 1 juni ook weer open. De kleedruimten en dus ook de douches zijn gesloten. Mocht u iets uit uw locker in de kleedruimte nodig hebben dan kunt u dit aangeven bij het secretariaat.

 • De locker/cartbergingsruimte is geopend tijdens de openingstijden van het secretariaat en is daarnaast toegankelijk middels een sleutel van deze ruimte. Indien u nog niet over een sleutel beschikt kunt u deze, tegen betaling van € 12,– waarborg, afhalen op het secretariaat.
  Het pad naar de lockerruimte is smal, houd hier extra rekening met 1,5 meter afstand en geef elkaar de ruimte!
 • Het secretariaat c.q. de receptie is dagelijks geopend van 9.00 tot 15.00 uur.
  Voor dringende zaken en het ophalen van handicart- of lockerruimtesleutels mag er zich maximaal 1 persoon tegelijk bij het loket melden en deze persoon dient 1,5 meter afstand te bewaren tot de medewerkers.
 • U kunt een handicart telefonisch of per mail reserveren. Dit kan alleen als uw starttijd  tussen 9.00 en 15.00 uur ligt. De sleutel haalt u bij het secretariaat c.q. de receptie. De betaling kan enkel contactloos per PIN.
  Er is maximaal 1 persoon per handicart toegestaan, tenzij er 2 gebruikers uit 1 huishouden in zitten.
  U dient na gebruik de handicart zelf te reinigen, de club stelt hiervoor middelen beschikbaar.
 • –        In het clubhuis zijn alleen de toiletten naast het secretariaat geopend, de kleedruimten zijn gesloten. Wanneer het toilet bezet is dient u buiten de toiletruimte op uw beurt te wachten.
 • Communicatie
  Volg de aanwijzingen op de posters over het maximaal aantal gebruikers per faciliteit, het schoonmaken van materialen en gebruik van handdesinfectie op.
 • Voorkom aanraking
  Voorkom aanraking van materialen en objecten die ook door anderen worden aangeraakt, betaal daarom contactloos en maak geen gebruik van prullenbakken maar neem uw afval mee naar huis.

Veiligheid & hygiëne voor individuele sporters en begeleiders (pro’s)

 • Contactoppervlakten verminderen

Om te voorkomen dat vlaggenstokken worden aangeraakt, worden de cups aangepast waardoor de bal aan het oppervlak blijft.
Alle bunkerharken worden verwijderd. Bunkers worden uitsluitend door de greenkeepers geharkt. Er is een local rule van toepassing.Betaal contactloos.

 • Scorekaarten
  Gebruik zo veel mogelijk de digitale scorekaart via de app GOLF.nl en E-Golf4u (m.eg4u.nl). Er zijn scorekaarten aanwezig bij de ingang van het clubhuis.
 • Naleving
  Het secretariaat (9.00 – 15.00 uur) en de marshalls (8.30 – 16.00 uur) zijn aanwezig ter naleving van dit golfprotocol en zullen u hierop aanspreken indien dit niet gebeurt. Overtredingen worden gemeld aan het bestuur.
 • Regels voor de individuele golfer
  – houd 1,5 meter afstand
  – blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen,
    keelpijn, lichte hoest, verhoging (boven 38 ̊C)
  – blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (boven 38 ̊C) en/of benauwdheidsklachten
  – reserveer je starttijd, dit is verplicht
  – was voor en na het golfen je handen, minimaal 20 seconden
  – houd aansluiting met de flight voor je, bij oponthoud bal oppakken en doorlopen, laat door
    wanneer dit mogelijk is met inachtneming van 1,5 meter afstand
  – vermijd fysiek contact met andere golfers en hun spullen, pak geen gevonden ballen op
  – raak de vlaggenstok niet aan
  – volg de aanwijzingen van het personeel en de marshalls op

Bericht naar de sporters bij bevestiging reservering starttijd
DGC De Gelpenberg zorgt voor communicatie van de regels door middel van posters, website, informatiebulletins aan de leden en gasten. De volgende informatie wordt dan gedeeld:
In de standaardbevestiging van starttijden zullen we onderstaande opnemen en middels een link verwijzen naar het volledige protocol.

 • digitaal (of telefonisch) reserveren is verplicht
 • Wilt u zich afmelden wanneer u niet kunt komen golfen, dan kunnen we uw starttijd voor een ander beschikbaar stellen
 • Interval tussen flights is 8 minuten
 • Kleedkamers blijven gesloten
 • Lockerruimte, receptie/shop en secretariaat zijn onder strikte voorwaarden open
 • Let op: PIN-betaling is verplicht, indien mogelijk contactloos
 • Gasten dienen door één persoon de flight aan te laten melden en door die persoon de betaling te laten doen
 • Huur van golfsets is niet mogelijk
 • Gebruik digitale scorekaarten via de app GOLF.nl of E-Golf4U