Nieuwe plaatselijke regels

Nieuwe Plaatselijke regels 2019:

  1. Indien er belemmering is door abnormale baanomstandigheden aangegeven met blauwe paaltjes of blauwe lijnen, of afstandsmarkeringen, of houten routebordjes of aangepaalde bomen, is de speler verplicht deze belemmering te ontwijken volgens regel 16.1.
  1. Indien de bal in de hindernis achter hole 2 ligt dan mag de speler
    A: handelen volgens regel 17.1
    B: droppen in de dropping zone met 1 strafslag
  1. Alle paden en wegen zijn integrale onderdelen van de baan met uitzondering van met steenslag verharde paden en wegen, deze mogen ontweken worden zonder strafslag onder toepassing va regel 16.1.
  1. Als de bal niet is gevonden, of als bekend of praktisch zeker is dat deze buiten de baan is, dan mag de speler de plaatselijke regel voor slag en afstand toepassen met 2 strafslagen in plaats van de ontwijkoptie van slag en afstand volgens Regel 18. Deze regel is niet van toepassing als een provisionele bal is gespeeld.

Tijdelijke plaatselijke regels zie mededelingenbord.

Straf voor overtreding van een plaatselijke regel 1 t/m 4:
Matchplay: verlies van de hole
Strokeplay: 2 strafslagen