Nieuw Golfprotocol

Protocol Golfsport

Het protocol voor de golfsport is vastgesteld door Koninklijke Nederlandse Golf Federatie (NGF), Nederlandse Vereniging Golfaccommodaties (NVG), Nederlandse Greenkeepers Associatie (NGA) en Professional Golfers Associatie Holland (PGA).

 1. Acties voor de golfbaan

De regels rondom het verplicht reserveren van starttijden door middel van de diverse tools worden versoepeld. Waarbij spelers voorheen geen toegang tot de accommodatie hadden zonder starttijd, kan nu ook ter plekke een starttijd worden gereserveerd. Het is en blijft echter wel noodzakelijk dat de spelers worden geregistreerd voor een eventueel contactonderzoek. Het RIVM adviseert deze registratielijsten vier weken te bewaren.

Let op! Uiteindelijk is elke golfbaan zelf verantwoordelijk voor het reguleren van de toestroom, dus elke baan kan zelf bepalen of zij wel of niet de regels rondom starttijden versoepelen.

 • Clubhuis

In het clubhuis zijn de kleedkamers, douches en sportkantine dicht. De toiletten, golfshop en receptie mogen open zijn. Dringend advies om in de binnenruimte een mondkapje te dragen.  

Het is mogelijk om het clubhuis te gebruiken voor vergaderingen of bijeenkomsten. Vergaderingen of werken in het clubhuis is toegestaan. Maximaal 30 personen met inachtneming van de regels (1,5 meter, vaste zitplaats, voldoende ventilatie). We adviseren dit alleen te doen indien noodzakelijk.

 • Horeca

De horeca is gesloten met uitzondering van afhaal. Let op dat het e.e.a. niet ter plekke wordt genuttigd en zorg dat er geen groepsvorming kan ontstaan. 

 • Communicatie

Hang posters op de ramen en deuren van het clubhuis over de hygiëneregels en de gewijzigde regels op de golfaccommodatie. De posters zijn door de NGF, PGA, NGA en NVG ontwikkeld en uit te printen. Hang deze bij de ingang van het clubhuis, bij de receptie, de shop en op zoveel mogelijk andere plaatsen waar golfers komen. Plaats bij de eerste afslag, driving range en oefengreens een bord met daarop alle regels die van toepassing zijn. 

 • Voorkom aanraking

Sluit deuren af waar sporters niet mogen komen en geef op de deur aan dat deze afgesloten zijn. Breng in kaart welke deuren open kunnen blijven staan zodat er minder aangeraakt hoeft te worden. Zorg dat er vanuit de parkeerplaats naar de eerste afslag, oefengreens of driving range geen oppervlakten aangeraakt hoeven worden.

 • Eenrichting

Breng eenrichtingsverkeer aan in ruimten zodat het makkelijker is 1,5 meter afstand te houden ook als je beweegt. Zorg ook dat er waar mogelijk eenrichtingsverkeer gemaakt wordt naar de driving range, oefengreens en eerste afslag. En zorg voor eenrichtingsverkeer bij het verlaten van de accommodatie.

 • Leenclubs

Sporters kunnen gebruikmaken van leenclubs. De clubs worden gereinigd door de golfbaan na afloop met een reinigingsmiddel.

 • Huur golfbuggy

Er mogen 2 personen in de golfbuggy als deze uit hetzelfde huishouden komen. Wanneer er 2 personen gebruik maken van een golfbuggy die niet uit hetzelfde huishouden komen dan is het dringende advies om een mondkapje te dragen. De golfbaan zorgt voor schoonmaakmiddel voor de golfer om de buggy voor of na gebruik mee te reinigen of reinigt de golfbuggy zelf na gebruik.

 • Receptie/shop

Markeer 1,5 meter voor de kassa/balie en geef wachtlijnen aan. Plaats plastic schermen bij de receptie als 1,5 meter afstand niet gehaald kan worden. En zorg (waar nodig) voor persoonlijke beschermingsmiddelen zoals handschoenen en/of bril. De golfshop mag geopend zijn tot maximaal 20.00 uur.

 • Hygiëne materialen

De verantwoordelijkheid van het desinfecteren van materialen ligt bij de golfaccommodatie.

Vanaf 1 juli is het mogelijk om meer golf gerelateerde materialen te gebruiken, maar die dienen wel na elke sportactiviteit of wedstrijd gedesinfecteerd te worden. Of door de golfaccommodatie of door de golfer. We begrijpen dat dit voor bijvoorbeeld het aanraken van een vlaggenstok veel werk en oplettendheid vraagt. Daarom adviseren wij om de regel van het niet aanraken van de vlaggenstok en het verhogen van de hole aan te houden. Voor de bunker is vanwege het vele verzoek al een uitzondering gemaakt. Bij het gebruik van andere materialen adviseren wij om goed na te denken of het noodzakelijk is voor het spel omdat het veel controle en dus tijd zal vereisen.  

Per golfaccommodatie is per dag een medewerker verantwoordelijk voor de naleving van dit protocol. Hij of zij houdt contact met collega’s die op andere dagen deze taak hebben. Ook houdt deze persoon contact met verschillende afdelingen over de ontwikkelingen met medewerkers en sporters op de accommodatie. De verantwoordelijken houden zich op de hoogte van eventuele wijzigingen van de voorschriften.

Zorg dat de gehele sportlocatie goed schoongemaakt wordt na elke dag. Denk hierbij zeker aan toilet-, douche- en kleedruimtes en de overige algemene ruimtes en gangen.

Toiletten zijn geopend. Schoonmaken volgens de reguliere wijze. Contactpunten en faciliteiten voor het handenwassen dienen ook goed gereinigd te worden. Verhoog de frequentie van schoonmaak op basis van de drukte. Zorg voor voldoende (aanvulling van) (vloeibare) zeep en materialen om handen af te drogen. Gebruik bij voorkeur papieren handdoekjes. Zorg voor een aftekenlijst op het toilet.

 • Veiligheid & hygiëne voor individuele sporters

Om te voorkomen dat vlaggenstokken worden aangeraakt moeten aanpassingen worden getroffen. Vlaggen op de oefengreens vallen hier ook onder.

Drie mogelijkheden als voorbeeld:

Wij blijven dit adviseren. Mocht je dit niet wensen, dan ben je verplicht ervoor te zorgen dat na iedere aanraking de vlakkenstok wordt gedesinfecteerd.

Golfbanen hebben ten aanzien van de bunkerharken onderstaande mogelijkheid:

Local rule m.b.t. plaatsen in de bunker

Onderstaande plaatselijke regel wordt toegestaan, waarbij qualifying condities van kracht blijven.

“Als de bal van een speler in een bunker ligt, mag de speler éénmaal een bal plaatsen op een plek naar keuze in de bunker binnen de lengte van een scorekaart of 15 cm van de oorspronkelijk ligging van de bal, niet dichter bij de hole.”

Deze plaatselijke regel kan worden ingevoerd wanneer de commissie van mening is dat de toestand van de bunkers voorkomt dat alle spelers onder gelijke omstandigheden kunnen spelen. Voor de uitgebreide versie kijk op ngf.nl/coronaregels. Wanneer het plaatsen binnen een kaartlengte niet voldoende is voor de toestand op jouw baan, neem dan contact op met Myrte Eikenaar (Manager Handicap & Regels) via myrte.eikanaar@ngf.nl voor een passende oplossing. In verband met de veiligheid voor jouw spelers adviseren wij voorlopig de plaatselijke regel hierboven toe te passen.

OF

Harken terug op de golfbaan

In het huidige protocol staat dat er geen materialen op een golfbaan aanwezig mogen zijn. Dat blijft nog even zo, maar voor alleen de hark is er nu, om meerdere redenen, een uitzondering gemaakt. Deze mogen teruggeplaatst en gebruikt worden door spelers. Daarbij is het echter wel belangrijk dat de speler na het gebruik van een hark direct hun handen moeten desinfecteren met zelf meegenomen gel of doekjes. De meest veilige oplossing is vanzelfsprekend het hanteren van de local rule.

Voor alle duidelijkheid. Je maakt of gebruik van de local rule waarbij harken dus niet in de baan zijn of harken zijn in de baan en dan kan je de local rule niet toepassen. Beide tegelijk is vanzelfsprekend niet de bedoeling.

 • Scorekaarten

Gebruik zoveel mogelijk de digitale scorekaarten via de app GOLF.NL.

 • Les, training, clinic

Wanneer een les, training of clinic wordt georganiseerd dient de groep opgedeeld te worden in kleinere groepen.

Groepen tot 4 personen

Bestaat de groep uit vier personen dan zijn er geen restricties en kan de les plaatsvinden zoals altijd met daarbij al geldende maatregelen zoals 1,5m afstand houden, geen materialen delen, etc.

Groepen boven de 4 personen

Bij groepen die groter zijn dan 4 personen moet de groep opgesplitst worden in meerdere kleinere groepen. Bij bijvoorbeeld 10 deelnemers, kan de groep ingedeeld worden in twee groepen van 3 personen en een groep van 4 personen. Voorwaarde is dat er ruimte is tussen de groepjes en het niet als een groep wordt gezien. Een advies is dat de groepjes van 4 niet met andere groepjes mengen. Dit om te voorkomen dat een besmet persoon niet de hele groep infecteert.

Dus als de les op de driving range is met 8 personen, dan deelt u dit als volgt in: 4 matten, 1 mat vrij, volgende 4 personen.

Kinderen en jeugd

Wanneer er sporters vanaf 18 jaar samen met jeugd en kinderen sporten dan hoeven zij niet opgedeeld te worden in groepjes van 4.

Officiële wedstrijden en competities zijn niet toegestaan, echter is het wel mogelijk om met meerdere groepen van vier personen een onderling potje te organiseren. Een heren- of damesdag voldoet hier aan. In flights van maximaal vier personen achter elkaar starten en geen samenkomst voor of na de wedstrijd. Een onderling potje op de eigen baan is dus mogelijk alleen mag er geen groepsvorming gecreëerd worden. Zorg er dus voor dat men kort voor de activiteit aankomt en direct na de activiteit weg gaat.

Om het risico op besmetting zo laag mogelijk te houden, adviseren wij geen shotguns te organiseren of in elk geval het aantal deelnemers aan een shotgun te minimaliseren. Wil je wel een shotgun organiseren? Stel dan een coördinator aan die ervoor zorgt dat er geen groepsvorming ontstaat.

 • Regels voor de individuele golfer
 • Houd tijdens het sporten 1,5 meter afstand te houden.
 • Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38 C°).
 • Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf 38 C°) en/of benauwdheidsklachten.
 • Was voor en na het golfen je handen, minimaal 20 seconden.
 • Vermijd fysiek contact met andere golfers en hun spullen. 
 • Raak de vlaggenstok niet aan.
 • Volg de aanwijzingen van het personeel.
 • Bericht naar de sporters bij bevestiging reservering starttijd

De golfbaan zorgt voor communicatie van de regels bijvoorbeeld door middel van posters, website, spraakmenu’s bij telefonische reserveringen, informatiebulletins aan de golfers en de leden. De volgende informatie wordt dan gedeeld:

 • alle ruimtes op de golfaccommodatie zijn geopend met strikte voorwaarden.
 • gebruik zoveel mogelijk digitale scorekaarten via de app GOLF.NL;
 • ga voorafgaand aan het bezoek thuis naar het toilet;
 • volg de regels van het  RIVM
 • houd 1,5 meter afstand;
 • blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38 C°);
 • blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (tot 38 C°) en/of benauwdheidsklachten;
 • was voor en na het golfen je handen, minimaal 20 seconden;
 • vermijd fysiek contact met andere golfers en hun spullen; 
 • raak de vlaggenstok niet aan of anders reinigen na aanraking;
  • volg de aanwijzingen van het personeel.