DGC de Gelpenberg schrapt wedstrijden en evenementen t/m 31-3

Beste leden,

Aanvullend op de berichtgeving van gister inzake corona bericht ik jullie als volgt. 

Ik verwijs jullie naar onderstaande berichtgeving van de NGF. Als DGC de Gelpenberg conformeren wij ons uiteraard hieraan en zullen de gister genoemde termijn van 22 maart verlengen tot en met 31 maart. Zoals jullie lezen is het inmiddels breder getrokken, naast wedstrijden en evenementen ziet het nu ook op vergaderingen en trainingen en dergelijke. De lessen van de pro’s gaan dan in principe ook niet door tenzij ze jullie (individueel) anders berichten.

Daarnaast geven we de medewerkers van het secretariaat (Ellen, Colette en Niels) de gelegenheid tot thuiswerken indien zij dat wenselijk achten. Zij zijn in principe wel online en mobiel bereikbaar.

De wedstrijden tot en met 31 maart zullen ook uit eGolf4u worden verwijderd.

Het is allemaal lastig, heel lastig. Zowel voor ons als bestuur en organisatie als voor jullie als leden, maar we denken dat we met elkaar zo het juiste doen.

Marcel Kocks
Voorzitter

Georganiseerde en/of groepsactiviteiten op clubs en banen

De beslissing of wedstrijden en andere activiteiten op clubs en banen in de komende periode doorgaan of afgelast worden, is aan de organisatoren: de clubs en banen. Maar de NGF en NVG adviseren de clubs en banen gezamenlijk om de beleidslijn van het NOC*NSF en de sportbonden te volgen en alle georganiseerde en/of groepsactiviteiten tot en met 31 maart af te gelasten. Bij georganiseerde en/of groepsactiviteiten moet men denken aan (oefen)wedstrijden en trainingen, maar ook aan overleggen, vergaderingen en vieringen.

De NGF en NVG wijzen er verder op dat het kabinet op donderdag 12 maart alle Nederlanders heeft opgeroepen om hun sociale contacten in de komende periode in het algemeen sterk te verminderen. De NGF en NVG ondersteunen deze oproep, samen met het NOC*NSF en andere sportbonden. We wijzen in dit verband ook nogmaals op de adviezen van het RIVM onderaan dit artikel. 

Het is belangrijk dat clubs en banen hun corona-beleid zo snel mogelijk aanpassen en hun leden en gasten hiervan zo snel mogelijk op de hoogte brengen, via nieuwsbrieven en social media.