Hospitality afspraken

De Gelpenberg heeft ten behoeve van haar leden met een aantal golfclubs met prachtige  banen afspraken gemaakt om elkaars leden tegen een gereduceerd tarief te laten spelen. Het zijn geen collectieve afspraken, maar “1-op-1” afspraken, waardoor de regeling per club kan verschillen. Hieronder volgt een opsomming van de clubs waarmee wij afspraken hebben gemaakt, de tarieven die zij aan u in rekening brengen en op welke dagen u er terecht kunt.

Voor alle clubs geldt dat u vooraf dient te informeren en te reserveren bij het betreffende secretariaat.