Plaatselijke Regels – Ready Golf

Let op: in verband met Corona zijn er afwijkende plaatselijke regels van toepassing (zie Nieuwsberichten)

Plaatselijke regels DGC de Gelpenberg

 1. GUR gedefinieerd door een blauwe lijn of blauwe paaltjes is een verboden speelzone. Bij een belemmering door deze verboden speelzone is het verplicht deze te ontwijken zonder straf volgens Regel 16-1f.
  Aangepaalde bomen zijn een verboden speelzone. Indien er sprake is van belemmering (zie regel 2.4) door aangepaalde bomen, moet de speler die belemmering ontwijken Regel 16-1f.
  Afstandsmarkeringen en houten routebordjes op de baan worden beschouwd als vaste obstakels waarvan ontwijken zonder strafslag is toegestaan volgens Regel 16-1a. Ontwijken is niet toegestaan volgens Regel 15.2.
 2. Als een extra mogelijkheid voor het ontwijken van de hindernis achter de green van hole 2 mag een speler met bijtelling van een strafslag een bal in de droppingzone droppen, deze dropping is zoals bedoeld in Regel 14.3.
 3. Alle paden en wegen zijn integrale delen van de baan.
  Met steenslag verharde paden en wegen worden beschouwd als vaste obstakels waarvan ontwijken zonder strafslag is toegestaan volgens Regel 16.1a.
 4. Een sproeikop in het algemene gebied dat op de speellijn binnen twee clublengten van de green en binnen twee clublengten van de bal ligt, mag worden ontweken volgens Regel 16.1b. Een sproeikop mag volgens deze plaatselijke regel niet worden ontweken als de speler een speellijn kiest die duidelijk onredelijk is.
 5. Als de bal van een speler niet is gevonden of als het bekend of praktisch zeker is dat deze buiten de baan is, dan mag de speler de plaatselijke regel voor slag en afstand toepassen met twee strafslagen in plaats van de ontwijkoptie van slag en afstand volgens Regel 18. Deze plaatselijke regel is niet van toepassing als een provisionele bal is gespeeld.
  Toepassing:
  – Schat het punt in waar volgens jou de oorspronkelijke bal ligt of waar deze out of bounds is gegaan.
  – Trek een denkbeeldige rechte lijn vanaf de hole naar dit geschatte punt.
  – Daarna schat je op dezelfde afstand van de hole in wat het  dichtstbijzijnde punt op de grens van de fairway is. Trek een denkbeeldige rechte lijn vanaf de hole door dit punt.
  – De dropzone waar je kunt droppen en vanaf kunt spelen voor twee strafslagen zal redelijk groot zijn: ergens tussen twee stoklengten buiten de lijnen en tussen de lijnen maar niet dichter bij de hole dan waar je denkt dat de oorspronkelijke bal ligt.
 6. Out of Bounds wordt aangegeven d.m.v. witte palen.

Handicap & Regelcommissie
26 augustus 2019

Straf voor overtreding van een plaatselijke regel: algemene straf

 

Ready Golf

Er wordt tegenwoordig Ready Golf gespeeld. Zo ook op de Gelpenberg! Best een verandering als je altijd de regels voor “de eer” gehanteerd hebt. Hierbij een publicatie van de NGF/R&A over Ready golf die ons helpt om hiermee goed om te gaan.