Regels

(Tijdelijke-) Plaatselijke Regels per 8 juni 2022

Tijdelijke regels DGC De Gelpenberg

 1. Aanleg Drainagebuizen. Op de holes 1, 3, 4, 5, 7, 8 (en wellicht nog additionele) zijn er op de fairways gebieden waar meerdere drainagebuizen zijn aangelegd. Deze relatief grote gebieden zijn Ground Under Repair, GUR, maar ze zijn niet blauw gemarkeerd. Het zal in de baan duidelijk zijn om welke gebieden het gaat. U mag volgens Regel 16.1, zonder strafslag droppen, niet dichter bij de hole.
 2. Ingezaaide gebieden. Alle zwarte grond waar bomen hebben gestaan die net zijn ingezaaid op hole 5, 6, 7, 9 en 12 zijn GUR waar u zonder strafslag moet spelen volgens Regel 16.1, niet dichter bij de hole.
 3. Grazende schapen, Verboden Speelzones. Gebieden afgeschermd met een elektrisch gaas / hek,  gemarkeerd met blauwe palen met groene koppen, zijn verboden speelzones DIE NIET BETREDEN MOGEN WORDEN en die verder behandeld moeten worden als een abnormale baanomstandigheid. Bij een belemmering door deze verboden speelzones is het verplicht deze zonder straf te ontwijken volgens Regel 16.1”
 4. Droppen met 2 strafslagen. Als de bal van een speler niet is gevonden of als het bekend of praktisch zeker is dat deze buiten de baan is, dan mag de speler de tijdelijke regel voor slag en afstand toepassen met twee strafslagen in plaats van de ontwijkoptie van slag en afstand volgens Regel 18. Deze tijdelijke regel is niet van toepassing als een provisionele bal is gespeeld.

Toepassing:

(Praktisch kan deze regel veelal worden uitgevoerd als: Ter hoogte van de plek waar de bal waarschijnlijk verloren of out of bounds is gegaan, droppen – binnen 2 stok lengtes vanaf de rand – op de fairway, niet dichter bij de vlag.)

 • Schat het punt in waar volgens jou de oorspronkelijke bal ligt of waar deze out of bounds is gegaan.
 • Trek een denkbeeldige rechte lijn vanaf de hole naar dit geschatte punt.
 • Daarna schat je op dezelfde afstand van de hole in wat het  dichtstbijzijnde punt op de grens van de fairway is. Trek een denkbeeldige rechte lijn vanaf de hole door dit punt.
 • De dropzone waar je kunt droppen en vanaf kunt spelen voor twee strafslagen zal redelijk groot zijn: ergens tussen twee stoklengten buiten de lijnen en tussen de lijnen maar niet dichter bij de hole dan waar je denkt dat de oorspronkelijke bal ligt.

N.B. Deze Tijdelijke regel 4  geldt niet bij wedstrijden, tenzij dit aangegeven wordt door de wedstrijd organiserende commissie.

Plaatselijke Regels DGC De Gelpenberg

 1. GUR / Abnormale Terrein Omstandigheden, gedefinieerd door een blauwe lijn, blauwe- of blauw-witte paaltjes, en aangepaalde bomen zijn verboden speelzones volgens Regel 2.4. Bij een belemmering (Regel 16.1a) door dergelijke verboden speelzones is het verplicht deze te ontwijken, zonder strafslag, volgens Regel 16.1.
  Afstandsmarkeringen, de houten hole aanduidingspalen op de tee’s  en routebordjes op de baan zijn vaste obstakels waarvan ontwijken zonder strafslag is toegestaan volgens Regel 16.1. Ontwijken is niet toegestaan volgens Regel 15.2.
 2. Indien de bal in de hindernis achter de green van hole 2 ligt (of wanneer dit praktisch zeker is) en de grens van de hindernis het laatst is gepasseerd tussen de rode palen met een witte band, dan mag de speler het spel vervolgen volgens Regel 17.1, of de bal met één strafslag droppen in de droppingzone links van de green van hole 2.
 3. Alle paden en wegen zijn integrale delen van de baan. Met steenslag (en/of zwart vulkaan zand) verharde paden en wegen zijn vaste obstakels waarvan ontwijken zonder strafslag is toegestaan volgens Regel 16.1 Bij twijfel of een pad of weg verhard is of niet, mag hij als verhard worden beschouwd.
 4. Een sproeikop in het algemene gebied dat op de speellijn binnen twee clublengten van de green en binnen twee clublengten van de bal ligt, mag worden ontweken volgens Regel 16.1b. Een sproeikop mag volgens deze plaatselijke regel niet worden ontweken als de speler een speellijn kiest die duidelijk onredelijk is.

Straf voor overtreding van een (Tijdelijke) Plaatselijke Regel: Strokeplay: 2 Strafslagen, Matchplay: Verlies van de hole.

Ready Golf

Er wordt tegenwoordig Ready Golf gespeeld. Zo ook op de Gelpenberg! Best een verandering als je altijd de regels voor “de eer” gehanteerd hebt. Hierbij een publicatie van de NGF/R&A over Ready golf die ons helpt om hiermee goed om te gaan.