Plaatselijke Regels – Ready Golf

Tijdelijke plaatselijke regels per 11 oktober 2021

Voorbereiding wintergreen
(Verkeerde greens)

Met onmiddellijke ingang: “Ter voorbereiding op het winterseizoen zijn op zowel de 18 holes baan als de Par 3 baan, vóór en in de nabijheid van alle greens, met blauwe verf de plekken voor de toekomstige wintergreens aangegeven. Als of zolang de reguliere greens in gebruik zijn, zijn deze plekken voor toekomstige wintergreens “Verkeerde Greens”, die ontweken MOETEN volgens Regel13.1f.” Daar mag je dus niet op spelen of met je golfkar overheen rijden. Je kunt die plekken zonder strafslag ontwijken, ‘dichtstbijzijnde plek, niet dichter bij de hole’.

 

Plaatsen
“Een bal die op een kort gemaaid gedeelte door de baan ligt, mag zonder straf worden verplaatst of opgenomen en worden schoongemaakt. De speler moet de bal plaatsen binnen 15 cm van de plaats waar hij oorspronkelijk lag, maar niet dichter bij de hole. De speler mag de bal eenmaal verplaatsen of plaatsen en nadat de bal is verplaatst of geplaatst is hij in het spel.
Noot: “kort gemaaid gedeelte” betekent elk deel van de baan, met inbegrip van paden door de rough, gemaaid op fairwayhoogte of lager.”

Straf voor overtreding van een plaatselijke regel: Strokeplay: 2 strafslagen; Matchplay: Verlies van de hole.

Plaatselijke regels DGC de Gelpenberg

 1. GUR gedefinieerd door een blauwe lijn of blauwe paaltjes is een verboden speelzone. Bij een belemmering door deze verboden speelzone is het verplicht deze te ontwijken zonder straf volgens Regel 16-1f.
  Aangepaalde bomen zijn een verboden speelzone. Indien er sprake is van belemmering (zie regel 2.4) door aangepaalde bomen, moet de speler die belemmering ontwijken Regel 16-1f.
  Afstandsmarkeringen en houten routebordjes op de baan worden beschouwd als vaste obstakels waarvan ontwijken zonder strafslag is toegestaan volgens Regel 16-1a. Ontwijken is niet toegestaan volgens Regel 15.2.
 2. Indien de bal in de hindernis achter de green van hole 2 ligt (of dit praktisch zeker is) en de grens van de hindernis het laatst is gepasseerd tussen de rode palen die met een witte band zijn aangegeven, mag de speler het spel vervolgen conform regel 17.1 of de bal met één strafslag droppen in de droppingzone (DZ) links van green 2. Deze DZ is een dropzone zoals bedoeld in regel 14.3.
 3. Alle paden en wegen zijn integrale delen van de baan.
  Met steenslag verharde paden en wegen worden beschouwd als vaste obstakels waarvan ontwijken zonder strafslag is toegestaan volgens Regel 16.1a.
 4. Een sproeikop in het algemene gebied dat op de speellijn binnen twee clublengten van de green en binnen twee clublengten van de bal ligt, mag worden ontweken volgens Regel 16.1b. Een sproeikop mag volgens deze plaatselijke regel niet worden ontweken als de speler een speellijn kiest die duidelijk onredelijk is.
 5. Als de bal van een speler niet is gevonden of als het bekend of praktisch zeker is dat deze buiten de baan is, dan mag de speler de plaatselijke regel voor slag en afstand toepassen met twee strafslagen in plaats van de ontwijkoptie van slag en afstand volgens Regel 18. Deze plaatselijke regel is niet van toepassing als een provisionele bal is gespeeld.
  Toepassing:
  – Schat het punt in waar volgens jou de oorspronkelijke bal ligt of waar deze out of bounds is gegaan.
  – Trek een denkbeeldige rechte lijn vanaf de hole naar dit geschatte punt.
  – Daarna schat je op dezelfde afstand van de hole in wat het  dichtstbijzijnde punt op de grens van de fairway is. Trek een denkbeeldige rechte lijn vanaf de hole door dit punt.
  – De dropzone waar je kunt droppen en vanaf kunt spelen voor twee strafslagen zal redelijk groot zijn: ergens tussen twee stoklengten buiten de lijnen en tussen de lijnen maar niet dichter bij de hole dan waar je denkt dat de oorspronkelijke bal ligt.
  N.B. deze regel geldt niet bij wedstrijden tenzij dit aangegeven wordt door de wedstrijd organiserende commissie.
 6. Out of Bounds wordt aangegeven d.m.v. witte palen.

Handicap & Regelcommissie
26 augustus 2019

Straf voor overtreding van een plaatselijke regel: algemene straf

Ready Golf

Er wordt tegenwoordig Ready Golf gespeeld. Zo ook op de Gelpenberg! Best een verandering als je altijd de regels voor “de eer” gehanteerd hebt. Hierbij een publicatie van de NGF/R&A over Ready golf die ons helpt om hiermee goed om te gaan.