Flora & Fauna/GEO

DGC de Gelpenberg GEO gecertificeerd

De afgelopen periode heeft onze golfclub deelgenomen aan het NGF programma ‘committed to green’: een programma dat ontwikkeld is om golfbaanbeheerders te stimuleren bewust om te gaan met duurzaam golfbaanbeheer. Specifieke aandacht wordt gegeven aan natuur en milieu.

Duurzaam terreinbeheer van golfbanen

Het GEO-certificaat is ontwikkeld door de Golf Environment Organization (GEO), een internationale organisatie die zich inzet voor de ontwikkeling van duurzaam terreinbeheer van golfbanen. Samen met deze organisatie heeft de Gelpenberg de golfbaan geïnventariseerd en bepaalde deelgebieden aangesteld om te verbeteren. Vervolgens werd een actielijst opgesteld met de verbeterpunten die aangepakt moesten worden. Bij de eindbeoordeling is gebleken dat de Gelpenberg met vlag en wimpel slaagt voor de GEO-certificering.

Duurzaam beheer

Bij het beheer van een golfbaan speelt duurzaamheid en speelkwaliteit een grote rol. Denk daarbij aan de druk op het watergebruik en meststoffen alsmede het voorgenomen verbod op het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen. De focus ligt in het ecologisch systeem op een gezonde bodem en plant. En alleen met een lange termijnaanpak kunnen we met succes hoogwaardige, duurzame aanleg-, renovatie- en onderhoudsmethoden realiseren.

Committed to green

Committed to Green is een programma dat is ontwikkeld om golfbaanbeheerders te stimuleren om bewust om te gaan met natuur en milieu. Na het doorlopen van het programma kan de internationale certificering door de Golf Environment Organization (GEO) worden aangevraagd. Het Committed to Green programma is een hulpmiddel, waarbij op een gestructureerde wijze op basis van inventarisatie, analyse, het stellen van doelen en evaluatie, gestreefd wordt naar een planmatig beheer van het groen en het milieu op de golfbaan. Het programma stelt geen normen, maar geeft aan op welke gebieden de golfbaan bijzonder moet presteren om uiteindelijk de internationale erkenning te verwerven.

GEO Werkgroep

Gert van der Linden (voorzitter werkgroep en lid baancommissie)
Tom Gerretsen (lid baancommissie)
Roelof Lanting (Baancommissaris)
Remko Liezen (projectleider Vos Ruinerwold Golf)
Ellen Kroes (clubmanager)
Willem van Bodegom  (Commissie clubhuiszaken)

Adviseurs

Guido Hamelink – NL Adviseurs
Sander Kristalijn – NL Adviseurs
Coen Knotters Ecoloog

Verslag GEO rapport klik op deze link

Bijlage 2: NL vertaling
Bijlage 3: De Flora en Fauna inventarisatie
Bijlage 4: Gedragscode natuurbeheer