De data van de NGF competitie 2019 zijn bekend!

Klik op de volgende link om het schema in te zien:
competitiedata2019def

Met vriendelijke groet,
de TC