Corona protocol per 26 juni 2021

Corona protocol per 26 juni 2021
Richtlijnen algemeen
(deze zijn met name gebaseerd op de landelijk geldende maatregelen)
• heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;
• ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;
• houd 1,5m afstand van anderen;
• vermijd drukte;
• was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie;
• schud geen handen;
• neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht;
• sportlocaties mogen 100% van de capaciteit op 1,5 meter afstand gebruiken;
• gezondheidscheck en registratie (starttijd boeken) blijven verplicht;
• tijdens het sporten hoeven sporters onderling geen 1.5 meter afstand te houden als dit nodig is voor de sportbeoefening;
• kleedkamers en douches zijn geopend.
• wanneer er vanwege sportactiviteiten personen uit meerdere huishoudens in dezelfde auto zitten dragen personen vanaf 13 jaar een mondkapje;
• amateurwedstrijden zijn toegestaan. Iedereen mag wedstrijden spelen met andere clubs;
• er mag publiek aanwezig zijn bij amateurwedstrijden en trainingen. Dit geldt ook voor professionele wedstrijden. Hiervoor mag 100% van de capaciteit op 1,5 meter afstand gebruikt worden. In principe geldt placering (vaste zitplaats) maar indien de concrete situatie dat niet mogelijk maakt, is staan op een afgebakende plek (in acht nemen van de 1,5 meter) toegestaan;
• voor professionele wedstrijden geldt dat met coronatoegangsbewijzen 100 % van de reguliere capaciteit gebruikt mag worden. Dan hoeft er geen 1,5 meter afstand gehouden te worden;
• voor sportkantines gelden de plannen voor de horeca.
• een vaste zitplaats is verplicht. Dit mag ook een zitplaats aan de bar zijn;
• bezoekers houden 1,5 meter afstand van elkaar;
• 100% van de capaciteit mag op 1,5 meter afstand worden gebruikt. Dit geldt binnen en buiten;
• entertainment is toegestaan. Bezoekers moeten dan wel op hun vaste zitplaats blijven zitten;
• de beperkingen voor de openingstijden zijn vervallen.

Eventuele besmetting

• heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;
• ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;
• indien bij een sporter/kaderlid Covid-19 wordt vastgesteld, zijn er richtlijnen vanuit de overheid die moeten worden gehanteerd. De GGD geeft aan welke quarantaine maatregelen noodzakelijk zijn. Dit kan per situatie en regio verschillen;
• sporters kunnen worden geweigerd of naar huis worden gestuurd tijdens de training bij (vermoeden) van klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak.

Regels voor de individuele golfer
• Probeer zoveel mogelijk tijdens het sporten 1,5 meter afstand te houden.
• Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38 C°).
• Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf 38 C°) en/of benauwdheidsklachten.
• Was voor en na het golfen je handen, minimaal 20 seconden.
• Vermijd fysiek contact met andere golfers en hun spullen.
• Volg de aanwijzingen van het personeel.

Protocol horeca en golf
• Bijna alle beperkingen voor de horeca vervallen vanaf 26 juni. Dit geldt zowel voor binnen als buiten. En dus ook voor de terrassen. Er geldt nog een aantal voorwaarden:
• Een vaste zitplek is verplicht. Dit mag ook een zitplek aan de bar zijn.
• Bezoekers houden 1,5 meter afstand van elkaar.
• Registratie en gezondheidscheck zijn verplicht
• In alle eet-en drinkgelegenheden mag 100% van de capaciteit op 1,5 meter afstand gebruikt worden. Dit geldt binnen en buiten.
• Met coronatoegangsbewijzen mag 100% van de reguliere capaciteit gebruikt worden. Dan hoeven bezoeker geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden. En is een vaste plek niet verplicht.
• Entertainment is toegestaan. Bezoekers moeten dan wel op hun vaste zitplek blijven zitten.
• De beperkingen voor de openingstijden van horecagelegenheden vervallen. Dit houdt in dat horecagelegenheden weer volgens hun reguliere openingstijden open kunnen. Dit geldt ook voor de beperking op de afhaaltijden. Alcoholverkoop Het verbod om alcohol te verkopen na 22:00 vervalt.