Boomveiligheid en lange termijn beheervisie in beeld

Boomveiligheid en lange termijn beheervisie in beeld op De Gelpenberg

We hebben 2 dagen genoten van de bijzondere hakhoutbossen, oude eiken, cultuurhistorische houtwallen, geplagde heide, de geelgors en de Drentse gastvrijheid op DGC de Gelpenberg.

Voor het in beeld brengen van de korte termijn beheeracties (voor o.a. de boomveiligheid) en lange termijn beheervisie zijn we 2 dagen op de golfbaan geweest.
De Gelpenberg is tevreden met de huidige kwaliteit van de verschillende natuuronderdelen en het beeld van het landschap en wil dat ook graag behouden en waar mogelijk versterken voor de komende 50 jaar.

Waar en wanneer moet er dan worden beheerd en wat streeft de golfclub na qua landschapsbeeld? Erg boeiend om daar in de komende periode samen met de club over na te denken!

NL ADVISEURS