De Gelpenberg:
Een golfbelevenis!
Actie!
Klik hier

Wedstrijdagenda

In het Wedstrijdagenda 2017 staan alleen de clubwedstrijden vermeld.

Voor baanbezetting en commerciële activiteiten, raadpleeg de baanagenda.

Het wedstrijdreglement en toelichting op de diverse wedstrijden vindt u op het ledengedeelte onder: Wedstrijdcommissie