De Gelpenberg:
Een golfbelevenis!
Actie!
Klik hier

Wat te doen bij onweer

 • In geval van dreigend onweer dienen golfers meteen naar een veilige plaats te gaan. De vuistregel is:
  zoek een veilige plek als de tijd tussen de bliksem (lichtflits) en donder minder dan 12 seconden
  bedraagt.
 • Veilige onderkomens zijn het clubhuis of een schuilhut met bliksemafleider. De plaats van de schuilhutten is aangegeven op de scorekaart.
 • Laat uw bal liggen en zorg ervoor dat uw clubs en trolley minstens 50 meter ver weg staan. Laat ook
  uw paraplu achter. Golfclubs en paraplu’s werken als een bliksemgeleider.
 • Is er geen tijd om een schuilplaats te bereiken, dan is een laag gebied of een zandgebied relatief
  veilig. Ga gehurkt in een open gebied zitten met de voeten dichtbij elkaar. Bunkers zijn relatief veilig
  als ze niet blank staan. Vermijd toppen van heuvels en toppen van duinen.
 • Ga nooit plat op de grond liggen en nooit onder een alleenstaande boom schuilen. Blijf ook uit de
  buurt van hekken.
 • Ook al is een handicart (buggy) niet verbonden met de aarde, een open kar is toch geen veilige
  schuilplaats.
 • In de golfregels 6.8 staat dat een speler het spel mag onderbreken als ‘de Commissie het spel heeft
  stopgezet’ of als ‘hij denkt dat er gevaar is voor blikseminslag’. Dus als u een wedstrijd speelt en u
  hoort geen toeter en u meent toch dat er gevaar is, dan mag u toch stoppen, beschutting zoeken en
  wachten totdat het gevaar voorbij is.
 • Op DGC De Gelpenberg worden de volgende geluidssignalen (met een misthoorn) gebruikt in geval het spel dient te worden onderbroken bij mogelijk gevaarlijke situaties zoals onweer:

Eén lang aangehouden toon:
Het spel moet onmiddellijk onderbroken worden. De hole mag NIET worden uitgespeeld.
Indien de speler het spel NIET onmiddellijk staakt na de lang aangehouden toon van de hoorn leidt dit tot diskwalificatie (noot tegel 6-8b).

Twee korte tonen:
Het spel kan worden hervat.

Drie korte tonen;
Het spel onderbreken (De hole MAG worden uitgespeeld)